Zorg

Haakt u af als we over uw gezondheid als uw waardevolste bezit beginnen? Dan vallen we maar direct met de deur in huis: de zorgverzekering. Het is van belang dat u die zorgvuldig kiest. Bij Sperwer Assurantiën heeft u keuze uit verschillende verzekeringen die allemaal met úw zorg te maken hebben.
Uiteraard lichten wij graag alle mogelijkheden voor de verzekering van uw zorg in een gesprek toe. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wilt u alvast kennis nemen van de basiszaken? Lees dan onderstaande informatie even door.

Uw zorgverzekering
Wanneer u 18 jaar of ouder bent, bent u verplicht (ten minste) een basiszorgverzekering af te sluiten. Kinderen hebben ook een basiszorgverzekering. Zij hoeven echter geen premie te betalen. Deze basiszorgverzekering dekt de kosten van medische behandelingen, bijvoorbeeld wanneer u in het ziekenhuis komt. Onder de basiszorgverzekering vallen onder andere:

 • geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen)
 • ziekenhuisverblijf
 • tandheelkundige zorg tot 21 jaar (exclusief orthodontie)
 • geneesmiddelen

Hoe het dan zit met fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen, vraagt u zich af? Voor zaken die buiten de basiszorgverzekering vallen, kunt u optioneel een aanvullende verzekering afsluiten.

Bij onze verzekeraars kunt u zien welke kosten nog meer onder uw aanvullende verzekering vallen.

Agis » VGZ » CZ »
Avéro » Menzis »

Uw tandartskostenverzekering
Heeft u behoefte aan een vergoeding van uw tandheelkundige zorg en bent u 22 jaar of ouder? Dan biedt Sperwer Assurantiën u de mogelijkheid om een tandartskostenverzekering af te sluiten. Daarmee verzekert u onder meer de kosten voor:

 • periodieke tandartscontrole
 • mondhygiëne-instructie
 • tandsteenverwijdering

Bij onze verzekeraars kunt u zien welke kosten nog meer en tot op welke hoogte tot uw tandartskostenverzekering vallen.

Uw ongevallenverzekering
U moet er niet aan denken dat u als gevolg van een ongeval overlijdt of verlamd raakt. Toch is het niet onverstandig om er mee bezig te zijn: voor uw nabestaanden is een goede ongevallenverzekering in het genoemde scenario erg belangrijk. Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering na een ongeval vooraf afgesproken is en los staat van de werkelijke schade. U kiest een verzekerd bedrag voor overlijden en een verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit. Het laatste bedrag is vaak fors hoger maar in het geval van een ongeval krijgt u er, afhankelijk van de mate van invaliditeit, een percentage van uitgekeerd. Bij overlijden wordt het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd.

Alle zorg in één ZorgPortaal
Dankzij onze samenwerking met Vakcentrum ZorgPortaal, kunnen wij het hele traject van uw arbeidsongeschiktheid voor u bij één instantie regelen. Dat scheelt veel tijd! Sperwer Assurantiën zorgt voor:

 • re-integratiebegeleiding
 • ziektekostenverzekering
 • uitbetaling van de uitkering
 •  

Verschillende collectieve verzekeringen
Omdat u werkzaam bent in de levensmiddelenbranche, kunnen wij u verschillende collectieve verzekeringen aanbieden. Dat betekent: besparen op uw zorgpremie zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg.