Kwaliteitswaarborgen

De overheid heeft de afgelopen jaren het toezicht op de verzekeringsbranche aanzienlijk verscherpt. Verplicht of niet, wij voldoen uiteraard aan de strengere regels die hieruit voortvloeien. Graag zelfs.

Hieronder vindt u informatie over en links naar een aantal toezichthoudende instanties waarbij wij zijn aangesloten.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.
www.afm.nl
Adfiz
Ons kantoor is aangesloten bij de grootste branchevereniging voor onafhankelijke intermediairs in Nederland, Adfiz. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Wij kiezen er met dit lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die ons onderscheidend maakt in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Wij onderwerpen ons aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit.
www.adfiz.nl
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij besteden voortdurend veel zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar ondanks alle zorg kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dit onverhoopt voorkomen, laat ons dat dan direct weten. Wij nemen uw klacht(en) zéér serieus. En mochten we er uiteindelijk samen echt niet uitkomen dan kunt u altijd nog een beroep doen op het Kifid voor een onafhankelijke beoordeling en bemiddeling van uw klacht(en)
www.kifid.nl
Register Intermediair in Financiële Diensten (RIFD)
De doelstelling van het Register is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registeradviseur hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
www.rfid.nl